ვინ ვართ ჩვენ?

კომპანია 2++ დაარსდა 2020 წელს, კომპანიის თანამშრომლები, მრავალწლიანი გამოცდილებით, საქართველოს ბაზარს ემსახურებიან, როგორც საინჟინრო ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხრივ.

ჩვენი მისიაა გაიზარდოს მაღალი ხარისხით შესრულებული პროექტების რაოდენობა, ხოლო მოტივი - საქართველოში იმდენად გავავრცელოთ საკომუნიკაციოს სისტემების მუშაობაზე და საჭიროებაზე ინფორმაცია, რომ თითოეულ დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ყავდეს მინიმუმ ერთი ადამიანი (თანამშრომელი, მაცხოვრებელი) ვინც დაინტერესდება სისტემების გამართულად მუშაობით.

ინჟინერია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

  • საინჟინრო პროექტის სახლემწიფო ორგანოსთან შეთანხმება
  • საინჟინრო პროექტის განხორციელება
  • პროექტის ჩაბარება (ექსპლუატაცია)
  • საინჟინრო სისტემების გამართულობაზე ზრუნვა
  • ვებ აპლიკაციები
  • მობილური აპლიკაციები (ტაქსი-დელივერი პროგრამები და ა.შ.)
  • დესკტოპ აპლიკაციები
  • შიდა ავტომატიზირების სისტემები
პარტნიორები